Kierunek działania

Głównym celem statutowym klubu jest prowadzenie działalności sportowej na rzecz dzieci i młodzieży. Angażujemy do czynnego uprawiania sportu z możliwością wyboru dyscyplin, których z czasem będzie przybywać.