Kierunek działania

Głównym celem statutowym klubu jest prowadzenie działalności sportowej na rzecz dzieci i młodzieży. Angażujemy do wyczynowego i amatorskiego uprawiania sportu w istniejących sekcjach koszykówki oraz Pływania.