Informacje

Płatności

Płatności za treningi dokonujemy „z góry” za cały miesiąc, w terminie do 10-go danego miesiąca, przelewem na rachunek klubu KS „Torpeda”

Nr konta: 12 7042 0009 0420 0854 8304 0001