Zapisy

Klub prowadzi rekrutację całorocznie . Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w kilku dostępnych wariantach:

formularz zgłoszeniowy: kliknij „TUTAJ”
mailowo na ks.torpeda@gmail.com;
Fanpage: kliknij „TUTAJ”

Koordynatorzy sekcji :

Pływanie 797-500-045

Koszykówka 519-841-005

Dane potrzebne do rekrutacji :

Imię i nazwisko dziecka
Imie i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
Wiek dziecka
Miejscowość
Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego
Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego

Wszelkie informacje dotyczące zajęć rodzice/opiekunowie otrzymują w formie sms lub poprzez FB. Dane z formularza wykorzystywane są tylko na potrzeby Klubu Sportowego Torpeda.Zespół KS Torpeda