Koszykówka

Instruktor – Mariusz Kaźmierczak

termin:       środy 17:00 i soboty 8:30

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin