Koszykówka

trener – Mariusz Kaźmierczak

TERMINY:    

Kadeci – U 15

poniedziałek 16:00-17:30

środa 17:30-19:00

piątek 19:30-21:00

Młodzicy

poniedziałek 19:00

środa 19:00

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.