Historia

Lubelski Wielosekcyjny Klub Sportowy „Torpeda’’ został wpisany do Ewidencji klubów sportowych w grudniu 2018 roku w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Klub został założony przez grupę zapaleńców pasjonujących się sportem. Barwami klubu są kolory niebieski i czerwony. Terenem działalności klubu jest województwo lubelskie, a w szczególności Lublin i jego okolice.